Sempozyum Sonrası Kurs

Kayıt Ücretleri
06 Ekim 2023 Öncesi 06 Ekim 2023 Sonrası
Kurs Kayıt Ücreti
TOD & BAOS Üyesi
Kurs Kayıt Ücreti
Genç TOD Üyesi
Kurs Kayıt Ücreti
TOD Üyesi Olmayan
Genç TOD Üyesi
Olmayan Öğrenci
Kurs Kayıt Ücreti
TOD & BAOS Üyesi
Kurs Kayıt Ücreti
Genç TOD Üyesi
Kurs Kayıt Ücreti
TOD Üyesi Olmayan
Genç TOD Üyesi
Olmayan Öğrenci
120 €.- 80 €.- 200 €.- 150 €.- 150 €.- 100 €.- 250 €.- 200 €.-

Kayıt ücretleri %18 KDV hariçtir.

Konuşmacı  : Arturo Vela Hernandez
Tarih  : 30 Ekim 2023
Saat : 09:00 – 13:00
Toplantı Salonu : Kurs Salonu
Kontenjan  : 80
DİSİPLİNLER ARASI VAKALARDA ŞEFFAF PLAKLAR: CERRAHİ VAKALARINIZI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE NASIL PLANLARSINIZ?

Ortodonti dünyasında plakların ortaya çıkışı, muhtemelen uzmanlık tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Tartışılmaz gerçek şu ki, bugün bu tür tedaviler dünya çapında katlanarak artıyor ve geleneksel tedavilerin cazibesine kapılmayan nüfusun önemli bir bölümünün artık daha rahat, estetik ve katlanılabilir olarak algıladıkları bir ortodontik tedavi talep etmelerine izin vermektedir. Öte yandan, önce cerrahi veya erken cerrahi endikasyonlarının giderek sıklaşması, toplam tedavi sürelerini önemli ölçüde azaltmış ve cerrahi seçeneğini birçok hasta için daha çekici hale getirmiştir.
Bu, potansiyel hasta havuzunu ve dolayısıyla çözülmesi gereken sorunları büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu, özellikle disiplinler arası vakaları planlarken oldukça zorlu bir iştir. Bu vakaları plaklarla tedavi ederken dikkate almamız gereken temel farklılıklar nelerdir? Hangi faktörleri dikkate almalıyız? Her zamanki kalite standartlarınızı karşılama konusunda kendinize güvenmediğiniz için plaklarla cerrahi vakaları tedavi etmekten korkuyor musunuz? Estetik hedefler işlevsel hedeflerle nasıl bağdaştırılır? En iyi performans sekansı nedir? Tüm ekiple yeterli iletişim nasıl sağlanır? En basitinden en karmaşık vakalara kadar teşhis, planlama, takip ve bitimi içeren bazı püf noktalar göreceğiz.


Konuşmacı  : Enver Yetkiner & Nejat Nizam
Tarih  : 30 Ekim 2023
Saat : 14:00 – 18:00
Toplantı Salonu : Kurs Salonu
Kontenjan : 80
İNTERDİSİPLİNER TEDAVİLERDE BİYOLOJİ TEMELLİ YAKLAŞIM: OPTİMİZE TEDAVİ HEDEFLERİNE ULAŞMANIN YOLLARI

Travma ve gecikmiş tedaviler sorunların karmaşıklaşmasına neden olur. Oluşan defektin onarılması ve kaybedilen dokuların rehabilitasyonu zorlaşır, tedavi için bütüncül yaklaşım gerekir.  Biyoloji temelli interdisipliner tedavi planlaması, böyle durumlarda doku rejenerasyonunun optimize edilmesine ve minimal invaziv uygulamaların yapılabilmesine olanak sağlar.
Bu sunumda:

  • Biyoloji temelli minimal invaziv interdisipliner tedavi planlaması
  • Tedavi planlamasını etkileyen insani faktörler – zaman-para-istek-çaba
  • Ön bölge implantasyon uygulamalarında estetiğin sağlanmasında orto-perio işbirliği
  • Posterior bölge implantasyon uygulamalarında zemin hazırlığı ve planlama- dikey boyutun etkisi
  • Gömük dişlerin ortodontik ekstrüzyonu ve destekleyici cerrahinin prensipleri
Konuları merkezde olmak üzere ortodonti, periodontoloji ve protetik diş tedavilerinde tedavi planlamasında önemli olan basamaklar ve disiplinler arası hiyerarşinin bireyselleştirilmesi olgularla örneklenerek sunulacaktır.