Sempozyum Öncesi Kurslar

Kayıt Ücretleri
06 Ekim 2023 Öncesi 06 Ekim 2023 Sonrası
Kurs Kayıt Ücreti
TOD & BAOS Üyesi
Kurs Kayıt Ücreti
Genç TOD Üyesi
Kurs Kayıt Ücreti
TOD Üyesi Olmayan
Genç TOD Üyesi
Olmayan Öğrenci
Kurs Kayıt Ücreti
TOD & BAOS Üyesi
Kurs Kayıt Ücreti
Genç TOD Üyesi
Kurs Kayıt Ücreti
TOD Üyesi Olmayan
Genç TOD Üyesi
Olmayan Öğrenci
120 €.- 80 €.- 200 €.- 150 €.- 150 €.- 100 €.- 250 €.- 200 €.-

Kayıt ücretleri %18 KDV hariçtir.

Konuşmacı  : Hakan El
Tarih  : 27 Ekim 2023
Saat : 09:00 – 17:00
Toplantı Salonu : Kurs Salonu
Kontenjan  : 40
DİJİTAL ORTOGNATİK CERRAHİ PLANLAMA KURSU

- Cerrahi hastanın tedavi öncesinde dijital tedavi planlama programları ile değerlendirilmesi
- Konvansiyonel Ölçü Alınması ve Final Oklüzyon değerlendirilmesi
- Klinik Analiz
- Mum Kayıtların Alınması
- Hasta doğal baş pozisyonunun belirlenmesi ve yüz işaretlemelerinin yapılması
- Cerrahi planlama için gerekli fotoğraf kayıtları
- KIBT çekimi ve tomografinin incelenmesi
- Dijital Ölçü
- Sanal Hastanın Oluşturulması
- Sanal hasta kafa oryantasyonu
- Sanal cerrahi planlama hazırlığı
- Sanal cerrahi planlama örnekleri
- Dijital Splintin Hazırlanması